Evaluare risc la securitatea fizica

ISOTRAD CONSULTING

Indiferent de domeniul de activitate, managementul riscului, in general, reprezinta o preocupare importanta a organizatiei.

O componenta importanta a managementul riscului este, in special, riscul la securitate fizica.

Pentru a reduce riscul privind securitatea fizica, este necesara abordarea problematicii privind securitate fizica, intr-o maniera sistemica si integrata astfel incat solutiile rezutate sa creasca nivelul de securitate a companiei, avand la baza prevederile legislative pentru securitatea fizica, cat si dorinta companiilor de optimizare a costurilor.

In acest sens, echipa noastra, va pune la dispozitie specialisti cu o vasta experienta in domeniul implementarii solutiilor tehnice, a sistemelor de securitate integrate si operationalizarea acestora de catre personal de securitate (dispeceri centru de alarmare, agenti de securitate, agenti de interventie, sefi tura etc).

Echipa noastra este compusa din ingineri, personal cu experienta in domeniul implementarii si certificarii sistemelor de management, precum si in domeniul securitatii informatiilor.

Managementul securitatii trebuie sa fie un proces care sa aduca plus valoare managementului companiei si sa nu urmareasca doar conformarea cu cerintele legale, ci sa urmareasca eficientizarea costurilor.

Analiza de risc securitate fizica este documentul de baza al managementului securitatii, oferind date privind vulnerabilitatile si zonele, care pot aduce prejudicii companiei, iar realizarea acestui proces se poate realiza, de o maniera profesionista si nu formala, rezultand eficientizarea masurilor de securitate si reducera costurilor companiei.

Avand in vedere aceste aspecte, cat si noile prevederi legislative, referitoare la securitatea fizica (Legea 333/2003 republicata si HG 301/2012 republicata), compania noastra ofera servicii de evaluare risc la securitate fizica.

Raportul de evaluare de risc la securitatea fizica cuprinde:

– Nominalizarea unitatii, obiectul de activitate al acesteia si scopul evaluarii;

– Amplasarea geografica a unitatii, vecinatati, cai de acces, alti factori externi cu impact asupra activitatii unitatii;

– Cadrul organizational intern, politici si responsabilitati privind securitatea fizica a unitatii beneficiare;

– Sursele de risc la securitatea fizica, zonele de impact, evenimentele produse si cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluata, precum si potentialele consecinte asupra persoanelor si activitatii;

– Analizarea riscurilor identificate;

– Estimarea riscurilor la securitatea fizica;

– Stabilirea cerintelor, masurilor si mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmeaza a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic si operational;

– Estimarea costurilor de securitate, in functie de masurile de securitate propuse si nivelul de risc asumat;

– Concluziile raportului, in care se propun una sau mai multe optiuni de tratare a riscurilor in vederea incadrarii in domeniul acceptabil al riscului de securitate fizica, mentionand concret dimensionarea dispozitivului de paza, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efractie, control acces si alarmare, elementele de protectie mecanofizica, precum si alte masuri.

INFORMATII DE CONTACT

Telefone: 0371 353 599
Fax: 0372 000 810
Adresa: Centrul Multifunctional Craiova, Str. Targului, nr 26, Birou E231

DATE IDENTIFICARE FIRMA

SC ISOTRAD CONSULTING SRL
Reg. Com: J16/317/2011
CUI: RO 28100212
Sediul: Craiova, str. Serban Voda, nr. 32